Centrum Kompetencji Seniorów

CKS w Jeleniej Górze powstało w 2017 r. w ramach projektu INTERREG w wyniku współpracy KARR oraz PCKK.

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału osób starszych, posiadających wiedzę i doświadczenie zawodowe w działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej na terenie polsko-niemieckiego pogranicza poprzez umożliwienie seniorom zdobycia aktualnej wiedzy potrzebnej w pracy woluntariusza doradcy.

Spotkania seniorów odbywają się w siedzibie CKS, w PCKK, Jelenia Góra, ul. Wolności 29

Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na niemiecko-polskim pograniczu

200 seniorów z obu stron granicy zrzeszonych w Zespołach Kompetencji Seniorów wzięło udział w cyklu szkoleń w celu wspierania i motywowania ich zaangażowania w działalność społeczną jako seniorów trenerów.

Koncepcja cyklu szkoleń opracowana zgodnie z wytycznymi Federalnego Ministerstwa Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży i dostosowana do polsko-saksońskiego pogranicza uwzględniała rozwój kompetencji osobistych i liderskich oraz wzrost umiejętności tworzenia i realizowania projektów.

Cykl szkoleń obejmował trzydniowe seminaria po 25 uczestników. Seminaria odbywały się w St. Marienthal.

Przeszkoleni w ramach projektu seniorzy-trenerzy połączą swoje działania w ramach sześciu Centrów Kompetencji Seniorów, które będą działały głównie w dwóch obszarach:

  • Wspieranie istniejących organizacji pożytku publicznego, organizacji pozarządowych, grup samopomocy, wszelkich inicjatyw społecznych, uniwersytetów trzeciego wieku

  • inicjowanie nowych projektów transgranicznych.

Międzypokoleniowe Centrum Spotkań

- projekt pilotażowy

To inicjatywa Seniorów związanych z CKS. Na terenie PCKK, w Jeleniej Górze, przy ulicy Wolności 29 możecie spotkać życzliwych seniorów stwarzających warunki do zdobywania nowych umiejętności, prowadzenia ciekawych rozmów, międzypokoleniowych spotkań.

Pierwsze spotkanie w ramach MCS - zobacz relację

Tak było 3 kwietnia